Lady Lopes vs Nazareth, 12-12-2014 - Abernathytexas