Lady Lopes JV vs Olton, 12-19-2014 - Abernathytexas